Jevrejska 6, 78000 Banja Luka
+387 65 001 919
info@starsandmore.ba

Marketing

MARKETINŠKE USLUGE, PORUKE KOJE SE ČUJU

      Poznavanje tržišta, osluškivanje potreba klijenata i svakodnevna komunikacija sa ljudima iz različitih oblasti, omogućili su nam da bez oklijevanja zauzmemo visoku poziciju full service agencije, čiji tim stratega, project manager-a, kreativaca i talentovanih dizajnera sa svakim projektom ispisuje novu stranicu knjige o uspjehu.

Strateška analiza i planiranje su osnova na kojoj zasnivamo svaki projekat, bilo da se radi o maloj ili velikoj korporaciji, o angažmanu malog ili velikog intenziteta.

Istraživanje i prikupljanje insight-a omogućuju nam da svaku marketinšku aktivnost, oglašavanje i kreativni koncept postavimo na čvrst temelj sa kog je moguće graditi usmjerenu poruku koja će dotaći one kojih se ona zaista tiče.
U radu sa nama, klijenti vrjednuju naš pristup koji je u potpunosti usklađen sa ciljem, u kom naš cjelokupan tim radi na pronalaženju najboljih rješenja, jedinstvenog tona obraćanja i kanala komunikacije, u odnosu na realne potrebe klijenta i u skladu sa samim tržištem na kom poslujemo.

Iskustvo u organizaciji promocija i događaja postavlja usluge i proizvode naših klijenata u kontekst u kom su jedan-na-jedan sa svojim potrošačima, na način koji uspješno predstavlja i naglašava jedinstvenost njihove ponude.

Kreativne strategije koje gradimo predviđaju sve pozicije na kojima postoji susret potrošača sa uslugom naših klijenata, bilo da se radi o inovativnim print i outdoor kampanjama ili produkciji video i audio sadržaja koji će svoju primjenu naći na TV ekranima ili u okvirima društvenih mreža.

ŠTA MI RADIMO – LISTA MARKETINŠKIH USLUGA

IMENOVANJE usluga, proizvoda, start-upa, biznisa – u skladu sa informacijama i željama koje dobijemo od klijenta, pronalazimo jedinstvene nazive koji odgovaraju onome na šta se odnose, prenoseći željenu poruku, boju i asocijaciju.

IZGRADNJA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE – analiza brenda u okruženju u kom posluje, pronalaženje autentičnog “glasa” kojim će se obraćati, definisanje ključnih poruka i headline-a.

KREATIVNI KONCEPTI KAMPANJA – osmišljavanje verbalno-vizuelnog prikaza željene usluge ili proizvoda, u skladu sa definisanim ciljem i jasno određenom ciljnom grupom, koji se primenjuje i adaptira na različite marketinške formate (bilbord, city light, print ad, TVC, radijski džingl, BTL, web baneri, objave na socijalnim mrežama)

ORGANIZACIJA PROMOCIJA, DOGAĐAJA I KORPORATIVNIH PROSLAVA – osmišljavanje kreativnog koncepta, brendiranje prostora i tehnička produkcija celokupnog događaja

WEB
Digitalni marketing – digitalne strategije, vođenje i optimizacija društvenih mreža
Razvoj web platformi

Saznajte više, kontaktirajte nas danas!

Kontaktirajte nas